Velg format

kr 499

God helse

Kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste
Denne boka henvender seg til forskere, helseprofesjoner, ledere og beslutningstakere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som et bidrag til å utvikle bedre helse- og omsorgstjenester.

Kommunale helse- og omsorgstjenester har i en årrekke vært et underprioritert kunnskapsfelt, samtidig som tjenestene pålegges stadig flere og mer komplekse arbeidsoppgaver som stiller store krav til samhandling og kunnskapsgrunnlag. Boka retter søkelyset mot disse utfordringene og presenterer resultatene fra ny forskning på hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester fungerer, og hvor utfordringene ligger og vil ligge i årene framover.

Initiativet til boka kommer fra forskningsgruppa Community Care (COMCARE) og SOF (Senter for omsorgsforskning) ved Nord universitet. Flere av forfatterne arbeider ved Nord universitet. I tillegg er det bidragsytere fra NTNU, OsloMet, Høgskolen i Molde og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Informasjon om boka

  • Sider: 262
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042978
  • Utgivelsesdato: 07.07.2021
  • Bokgruppe: 213

Marianne Hedlund

Marianne Hedlund har ph.d. i medisinsk sosiologi fra Lund universitet i Sverige. Hun er ansatt som professor ved Nord universitet og NTNU. Hun har publisert i ulike felt av helsevitenskapen og har bl.a. vært hovedredaktør i et internasjonalt tidsskrift for Francis & Taylor.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Ingstad

Kari Ingstad er professor i sosiologi ved Nord universitet. Hun er utdannet sykepleier, har hovedfag i sosiologi og doktorgrad fra NTNU. Hennes forskning omfatter blant annet temaer knyttet til arbeidstidsorganisering, innovasjon og samhandling.
Mer informasjon om forfatteren

Aud Moe

Aud Moe er utdannet geriatrisk sykepleier med hovedfag og doktorgrad i helsevitenskap. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Nord universitet. Hennes forskning omfatter blant annet temaene kronisk syke eldre, eldreomsorg, etikk og rehabilitering.
Mer informasjon om forfatteren