Velg format

Kommer for salg
07.07.2021
kr 499

God helse

Kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste

Informasjon om boka

  • Sider: 262
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215042978
  • Utgivelsesdato: 07.07.2021
  • Bokgruppe: 213
Denne boka henvender seg til forskere, helseprofesjoner, ledere og beslutningstakere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som et bidrag til å utvikle bedre helse- og omsorgstjenester.

Kommunale helse- og omsorgstjenester har i en årrekke vært et underprioritert kunnskapsfelt, samtidig som tjenestene pålegges stadig flere og mer komplekse arbeidsoppgaver som stiller store krav til samhandling og kunnskapsgrunnlag. Boka retter søkelyset mot disse utfordringene og presenterer resultatene fra ny forskning på hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester fungerer, og hvor utfordringene ligger og vil ligge i årene framover.

Initiativet til boka kommer fra forskningsgruppa Community Care (COMCARE) og SOF (Senter for omsorgsforskning) ved Nord universitet. Flere av forfatterne arbeider ved Nord universitet. I tillegg er det bidragsytere fra NTNU, OsloMet, Høgskolen i Molde og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.