Velg format

kr 449
Forventet i salg 02.10.2020

Grunnbok i spesialpedagogikk

2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044965
  • Utgivelsesdato: 02.10.2020
  • Bokgruppe: 215
Boka viser hvor sentral spesialpedagogikkens er for å gi livsmestrende støtte og hjelp til en mangfoldig gruppe barn og unge med funksjonshemminger og psykososiale vansker.

Den første delen omhandler

· spesialpedagogiske basisoppgaver og rettigheter,
· faglige perspektiver, etikk og verdier,
· barns og unges læring, utvikling og oppvekst, og
· barnehagens og skolens ansvarsoppgaver.

Den andre delen omhandler særlige behov og spesialpedagogiske støtte- og hjelpetiltak for barn og unge med

· psykososiale utfordringer,
· generelle og spesifikke lærevansker,
· språk- og talevansker, hørselsvansker, synsvansker, døvblindhet, og
· autisme, fysisk-motoriske vansker og særlig begavelse.

Dette er en lærebok for bachelorstudenter i spesialpedagogikk og pedagogikk.

Edvard Befring

Edvard Befring er professor i spesialpedagogikk(emeritus). Han ble dr.philos. i 1972, professor i pedagogisk psykologi ved Aarhus Universitet 1972-76, rektor ved Statens spesiallærerhøgskole 1976-87, professor samme sted 1987-91. Befring var Norges første professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo fra 1991. I 1998 ble han tildelt Formidlingsprisen, i 1990 ridderkorset av Den islandske falkeorden, i 2005 Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og i 2007 Jonas-prisen.
Mer informasjon om forfatteren