Velg format

På lager
kr 499

Grunnbok i spesialpedagogikk

2. utgave
Grunnbok i spesialpedagogikk gir en samlet presentasjon av det spesialpedagogiske fagområdet og omfatter både generelle og spesifikke deler av dette mangfoldige faget.

I bokas ni første kapitler presenteres spesialpedagogiske basisoppgaver og rettigheter, sentrale begreper og perspektiver, etikk og verdier, barns og unges læring, utvikling og oppvekst, og barnehagens og skolens ansvarsoppgaver.

Bokas ti siste kapitler omhandler spesialpedagogiske støtte- og hjelpetiltak for barn med generelle og spesifikke lærevansker, språk- og talevansker, hørselsvansker, synsvansker, døvblindhet, barn med psykososiale utfordringer, autisme, fysisk-motoriske vansker og barn med særlig stort læringspotensial.

Dette er 2. utgave av en lærebok for bachelorstudenter i spesialpedagogikk, pedagogikk og lærerutdanning. Revisjonen er svært omfattende og flere kapitler er helt nyskrevet.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044965
  • Utgivelsesdato: 28.10.2020
  • Bokgruppe: 215

Edvard Befring

Edvard Befring er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han var Norges første professor i spesialpedagogikk, utnevnt i 1987. Fra 1987 til 2004 ledet han doktorprogrammet spesialpedagogikk og var lærer/veileder for mange av de som i dag underviser i spesialpedagogikk ved ulike fagmiljøer. Befring har også skrevet en rekke fagbøker innen feltet. I 1998 ble han tildelt Formidlingsprisen, i 1990 ridderkorset av Den islandske falkeorden, i 2005 Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og i 2007 Jonas-prisen.
Mer informasjon om forfatteren