Edvard Befring

Edvard Befring

Edvard Befring er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han var Norges første professor i spesialpedagogikk, utnevnt i 1987. Fra 1987 til 2004 ledet han doktorprogrammet spesialpedagogikk og var lærer/veileder for mange av de som i dag underviser i spesialpedagogikk ved ulike fagmiljøer. Befring har også skrevet en rekke fagbøker innen feltet. I 1998 ble han tildelt Formidlingsprisen, i 1990 ridderkorset av Den islandske falkeorden, i 2005 Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og i 2007 Jonas-prisen.

Bøker av Edvard Befring