Edvard Befring

Edvard Befring

Edvard Befring er professor i spesialpedagogikk(emeritus). Han ble dr.philos. i 1972, professor i pedagogisk psykologi ved Aarhus Universitet 1972-76, rektor ved Statens spesiallærerhøgskole 1976-87, professor samme sted 1987-91. Befring var Norges første professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo fra 1991. I 1998 ble han tildelt Formidlingsprisen, i 1990 ridderkorset av Den islandske falkeorden, i 2005 Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og i 2007 Jonas-prisen.

Bøker av Edvard Befring