Velg format

På lager
kr 1 679

Grunnloven

Historisk kommentarutgave 1814-2020
Denne boka omhandler Grunnloven helt fra 1814 til i dag. Den er både en oppdatert lovkommentar som tar med hele grunnlovsrevisjonen i 2014, og en forklaring av Grunnloven slik den har vært, med dens bakgrunn, alle dens endringer og kontinuiteten fra 17. mai 1814 til utgangen av 2020. Alle gjeldende grunnlovsbestemmelser blir utførlig kommentert og tilsvarende for alle tidligere bestemmelser som nå er opphevet. Kommentarene er skrevet av i alt 49 spesialistforfattere, de fleste jurister og noen historikere. Grunnlovsparagrafene blir satt inn i ulike sammenhenger, både idehistoriske og politiske, med hverandre og med internasjonale forpliktelser, rettspraksis og lovgivning. Redaktørene har i tillegg skrevet innledning til verket.

Boka er uunnværlig for alle som arbeider med statsrettslige spørsmål, både i Storting og styringsverk, i domstolene og på advokatkontorer, og for studenter så vel som for historisk og politisk interesserte.

Redaktørene er begge professorer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og stod sentralt i forskningen knyttet til Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Informasjon om boka

  • Sider: 1536
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022581
  • Utgivelsesdato: 09.08.2021
  • Bokgruppe: 211
  • Ekstern redaktør: Ola Mestad, Dag Michalsen

Ola Mestad

Ola Mestad er professor i juss ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med ansvarlig næringsliv i en årrekke, blant annet som leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og leder av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Han ledet Etikkinformasjonsutvalget, som utarbeidet forslaget til åpenhetsloven.
Mer informasjon om forfatteren

Dag Michalsen

Dag Michalsen er professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker og artikler i inn- og utland. Han var hovedredaktør for bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 (utgitt i seks bind 2013-2014). Senere publikasjoner er bl.a. Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) og Rettshistorisk kritikk (2017). Michalsen var dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo 2016-2019.
Mer informasjon om forfatteren