Dag Michalsen

Dag Michalsen

Dag Michalsen er professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker og artikler i inn- og utland. Han var hovedredaktør for bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 (utgitt i seks bind 2013-2014). Senere publikasjoner er bl.a. Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) og Rettshistorisk kritikk (2017). Michalsen var dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo 2016-2019.

Bøker av Dag Michalsen