Velg format

På lager
kr 339

Grunnloven vår

16. utgave
Grunnloven vår er en samling av sentrale norske forfatningsdokumenter fra 1814 og Grunnlovens senere utvikling.

I den 16. utgaven er Grunnlovens tekst og tilknyttede faksimiler oppdatert. Boken er lagt opp slik at også lesere uten forhåndskunnskaper i statsrett vil ha glede av den, slik Tønnes Andenæs ga ut boken første gang i 1949.

Boken vil være nyttig både for studenter og for dem som skal bruke Grunnloven i praksis og delta i debattene omkring den.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215036915
  • Utgivelsesdato: 02.12.2019
  • Bokgruppe: 893

Mads Andenæs

Mads Andenæs, utdannet ved universitetene i Oslo, Oxford og Cambridge, er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og ved Institute of Advanced Legal Studies, Universitetet i London. Han er oppnevnt av FN som uavhengig menneskerettsekspert og medlem av FN-arbeidsgruppen mot vilkårlig fengsling.
Mer informasjon om forfatteren

Ida Andenæs Galtung

Ida Andenæs Galtung arbeider som rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Tidligere har hun arbeidet i Finansdepartementets skattelovavdeling, Jussbuss og vært vitenskapelig assistent ved Stortingets utredningsenhet.
Mer informasjon om forfatteren