Velg format

På lager
kr 949

Håndverkertjenesteloven

Lovkommentar
Boken er en lovkommentar til håndverkertjenesteloven, med grundige kommentarer til lovens enkelte bestemmelser, og inneholder omfattende henvisninger til relevante rettskilder, herunder lagmannsrettspraksis og praksis fra Forbrukerklageutvalget.

Lovkommentaren behandler dyptgående de lovreguleringene som er særskilte for håndverkertjenester, slik som kravet til fagmessig utføring, frarådingsplikt, tilleggsarbeid og vederlagsfastsettelse. I kommentarene gjør forfatteren også rede for høyesterettspraksis fra tilgrensende kontraktsområder som er relevant for tolkningen av håndverkertjenesteloven. Hun viser også til EU-direktiver som kan ha betydning for avtaler om håndverkertjenester.

Boken er nyttig for advokater, dommere, forbruker- og bransjeorganisasjoner og andre som har behov for å sette seg inn i håndverkertjenesteloven.

Informasjon om boka

  • Sider: 280
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030623
  • Utgivelsesdato: 21.12.2022
  • Bokgruppe: 221

Hilde Hauge

Hilde Hauge er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, med avtalerett, obligasjonsrett og allmenn formuerett som sine sentrale fagfelt. Hun har tidligere publisert blant annet bøkene «Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner» (2009) og «Løsøreerververs kreditorvern» (2016). Hauge har siden 2009 vært nestleder i Forbrukerklageutvalget, som behandler blant annet tvister etter håndverkertjenesteloven.
Mer informasjon om forfatteren