Hilde Hauge

Hilde Hauge

Hilde Hauge er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, med avtalerett, obligasjonsrett og allmenn formuerett som sine sentrale fagfelt. Hun har tidligere publisert blant annet bøkene «Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner» (2009) og «Løsøreerververs kreditorvern» (2016). Hauge har siden 2009 vært nestleder i Forbrukerklageutvalget, som behandler blant annet tvister etter håndverkertjenesteloven.

Bøker av Hilde Hauge