Velg format

På lager
kr 439

Helse og omsorg for personer med utviklingshemming

Boken inneholder temaer som er særlig relevante for å gi gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Helsedirektoratets nasjonale veileder om tematikken er en rød tråd gjennom boken.

Eksempler på temaer du kan fordype deg i:
- Livskvalitet og levemåter i voksenlivet
- Selvbestemmelse
- Utviklingshemming og brukersamarbeid i kommunen og spesialisthelsetjenesten
- Kommunikasjon hos mennesker med utviklingshemming
- Utviklingshemming hos barn
- Helsemessige forhold og fysisk helse: bistandsyterens rolle som tilrettelegger for gode helsetjenester blant voksne og eldre med utviklingshemming
- Utviklingshemming og psykisk helse
- Utviklingshemming og seksuell helse
- Vold og overgrep i nære relasjoner mot mennesker med utviklingshemming

Boken henvender seg til studenter innen vernepleie, helse- og omsorgsfag, pedagogikk, psykologi, medisin og sosialfag. Fagpersoner og andre som ønsker en sammenfattet og kunnskapsbasert bok om tematikken vil også ha nytte av den.

Redaktører for boken er Erik Søndenaa og Nina Christine Dahl. Øvrige bidragsytere er Petra Aden, Trine Lise Bakken, Bernt Barstad, Wenche Natland Dahlen, Cato Ellingsen, Veerle Garrels, Lene Kristiansen, Ellen Melbye Langballe, Petter Strømme, Marit Tveito, Jan Tøssebro og Jørn Østvik.

Informasjon om boka

  • Sider: 280
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215067315
  • Utgivelsesdato: 30.10.2023
  • Bokgruppe: 213

Erik Søndenaa

Erik Søndenaa har ph.d. fra det medisinske fakultet ved NTNU. Erik har en allsidig bakgrunn, særlig knyttet til fagområdet habilitering i perioden 1993-2006. Siden 2006 har han primært arbeidet med forskning, formidling og fagutvikling. Arbeidet og forskningen har hatt tydelig fokus på utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser, og fordypningen har vært knyttet til strafferettslige forhold. Erik jobber som førsteamanuensis ved NTNU, vernepleierutdanningen.
Mer informasjon om forfatteren

Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl er seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og doktorgradsstipendiat. Hun har en master i funksjonshemming og samfunn (NTNU); masteroppgaven omhandlet politiets erfaringer med avhør av personer med utviklingshemming. Nina har erfaring fra helse- og omsorgstjenester, Stiftelsen SOR, Høgskulen på Vestlandet og avhør ved Statens barnehus i politiet. Hun har gitt ut bøker om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne og vært medforsker i et prosjekt om rettssikkerhet for personer med kognitive vansker. Hennes doktorgradsarbeid omhandler rettigheter for mistenkte med kognitive funksjonsnedsettelser.
Mer informasjon om forfatteren