Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl er rådgiver i Tromsø kommune om håndtering av vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne, og er ansatt ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har en mastergrad fra NTNU i funksjonshemming og samfunn og har skrevet masteroppgave om avhør av personer med utviklingshemming. Dahl har tidligere vært rådgiver i politiet i Tromsø ved Statens barnehus og var med på utarbeidelsen av prosjektet «TryggEst - vern mot risikoutsatte voksne» hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bøker av Nina Christine Dahl