Velg format

kr 1 199
Forventet i salg 13.02.2023

Husleieloven

Lovkommentar
Husleieloven regulerer alle avtaler om leie av husrom - enten det er en bolig eller et forretningslokale. Lovens omfattende virkefelt - fra studenthybler til store nærings­lokaler og hele bygg - gjør at den har betydning for svært mange.


Loven kan stort sett ikke fravikes ved leie av bolig, og særlig på dette feltet er det viktig at begge parter har kunnskap om lovens regler. Ved leie av lokaler er avtalefriheten stor, men ikke ab­so­lutt, og både utleiere og leiere bør ha kunnskap om hva som gjelder uten avtale.


I denne boken gir forfatteren grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven. De er tolket med basis i for­arbeidene og satt i sammenheng med alminnelige kontrakts­rettslige prinsipper. Det er lagt vekt på å få med alle avgjørelser fra Høyesterett, og de viktigste fra lag­manns­ret­tene, som i praksis har det siste ord i de fleste saker.


Boken har omfattende doms- og stikkordregister. Som vedlegg er inntatt forskrifter som er gitt i medhold av loven.

Informasjon om boka

  • Sider: 384
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026107
  • Utgivelsesdato: 13.02.2023
  • Bokgruppe: 221

Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller (f. 1948) var frem til 2007 den siste sorenskriver i Ryfylke og er nå dommer tilknyttet Jæren tingrett. Han har tidligere vært førsteamanuensis ved det juridiske fakultet i Bergen. Han har utgitt Boligrett (4. utgave 2000) og andre bøker innen bolig- og kontraktsrett.
Mer informasjon om forfatteren