Velg format

På lager
kr 1 199

Husleieloven

Lovkommentar
Husleieloven regulerer alle avtaler om leie av husrom - enten det er en bolig eller et forretningslokale. Lovens omfattende virkefelt - fra studenthybler til store nærings­lokaler og hele bygg - gjør at den har betydning for svært mange.


Loven kan stort sett ikke fravikes ved leie av bolig, og særlig på dette feltet er det viktig at begge parter har kunnskap om lovens regler. Ved leie av lokaler er avtalefriheten stor, men ikke ab­so­lutt, og både utleiere og leiere bør ha kunnskap om hva som gjelder uten avtale.


I denne boken gir forfatteren grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven. De er tolket med basis i for­arbeidene og satt i sammenheng med alminnelige kontrakts­rettslige prinsipper. Det er lagt vekt på å få med alle avgjørelser fra Høyesterett, og de viktigste fra lag­manns­ret­tene, som i praksis har det siste ord i de fleste saker.


Boken har omfattende doms- og stikkordregister. Som vedlegg er inntatt forskrifter som er gitt i medhold av loven.

Informasjon om boka

  • Sider: 392
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026107
  • Utgivelsesdato: 15.02.2023
  • Bokgruppe: 221

Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller (født 1947) er cand.jur. (1979). Han har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og advokat i samme by. Han var den siste sorenskriver i Ryfylke fra 1994 til 2007 og deretter tingrettsdommer ved Jæren tingrett og konstituert lagdommer i flere lagdømmer frem til 2019. Han var formann i Finansklagenemnda, avdeling Eierskifte, i perioden 2015-16. Han har vært voldgiftsdommer i en rekke større saker om kontrakter og fast eiendom.
Mer informasjon om forfatteren