Velg format

kr 199
Kommer for salg

Hva er KRIMINALITET

Informasjon om boka

  • Sider: 150
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029924
  • Utgivelsesdato: 30.11.2020
  • Bokgruppe: 214
Kriminalitet er en betegnelse på handlinger som straffelovgivningen sier er straffbare. Hva som oppfattes som og behandles som kriminelt varierer fra samfunn til samfunn og endrer seg over tid. Det som er straffbart i Norge i dag, er ikke nødvendigvis det i andre land - eller i Norge om noen år. Dette er utgangspunkt for Hva er KRIMINALITET.
Forfatteren er opptatt av at kriminalitet ofte henger sammen med makt, og tydeliggjør hvorfor han, som mange andre kriminologer, mener man skal være tilbakeholden med straff. Boka tar blant annet for seg vanlige og uvanlige kriminalitetsformer, straffelovgivning og straffebegrepet, kriminalitet som konstruksjon, som styringsmiddel og som politisk redskap.

Nicolay B. Johansen

Nicolay B. Johansen er PhD i kriminologi. Forskningsfeltet hans er kontroll med irregulære migranter og gatenarkomane. PhD-avhandlingen hans, «Sosial kontroll i byer» er fra 2008.
Mer informasjon om forfatteren