Nicolay B. Johansen

Nicolay B. Johansen

Nicolay B. Johansen er PhD i kriminologi. Han har forsket på og skrevet særlig om sosial kontroll; i byer, i næringslivet og i rusmiljøer. Han er også opptatt av, og har studert straff- og kriminalpolitikk, samt statlig kontroll med forskjellige marginaliserte grupper. PhD-avhandlingen hans, «Sosial kontroll i byer» er fra 2008. Johansen har arbeidet ved en rekke universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

Bøker av Nicolay B. Johansen