Velg format

På lager
kr 299

hva er PROTESTANTISME

«Perfekt om protestantismen.»
Kjetil Vikene, Forskerforum

«Fremragende fortalt og lesbar for alle.»
Per Jarle Bekken, Nord Universitet

Protestantene ønsket å forenkle kristendommen og konsentrere seg om det vesentlige. Bibelen ble framholdt som eneste religiøse autoritet, og de religiøse ritualene ble redusert til et minimum. På dette grunnlaget vokste det også fram en protestantisk kultur.

I «hva er PROTESTANTISME» viser forfatteren hva som kjennetegner denne formen for religion. Protestantismen har definert vår oppfatning av kristendom, men den har også formet vårt syn på andre religioner. Og den har langt på vei formet vår variant av sekularitet. Ifølge forfatteren er protestantismen den norske kulturens viktigste undertekst. Den har satt dype spor på områder som etikk, syn på arbeid og økonomi, holdninger til fattigdom og velferd og syn på rett og rettferdighet.

Mange steder i Europa har protestantismen vært nær knyttet til nasjonale interesser. Men til Norge kom denne formen for religion sammen med tap av nasjonal selvstendighet, noe som har gjort norsk historieskrivning om protestantismen til en særegen fortelling.

Informasjon om boka

  • Sider: 140
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019093
  • Utgivelsesdato: 21.08.2017
  • Bokgruppe: 227

Tarald Rasmussen

Tarald Rasmussen er professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren