Velg format

På lager
kr 299

Hva er sjansen for det?

Sannsynlighet i skolen
Både barn og voksne har en tendens til å se verden på deterministisk vis, der alt som skjer, er årsaksbestemt. Sannsynlighet beskriver mindre forutsigbare hendelser som det er umulig å forklare deterministisk, og som ofte er i konflikt med intuisjonen vår.

Selv eksperter kan falle tilbake på samme type argumentasjon brukt av ikke-eksperter uten opplæring i sannsynlighet. Dermed oppfattes spenningen mellom den primære intuisjonen (før opplæring) og den sekundære intuisjonen (etter opplæring) som en evig kamp. Læreren kan ikke ha som mål å «utrydde» den intuisjonen elevene tok med seg til skolen. Så hva skal målet være?

Boken «Hva er sjansen for det?» tar utgangspunkt i tilgjengelig forskning og presenterer, drøfter og problematiserer viktige momenter i forbindelse med undervisning i sannsynlighet. Boken er skrevet for alle som arbeider med undervisning i sannsynlighet, som lærere, forskere, lærerutdannere og lærerstudenter.

Annette H. Bjerke og Elisabeta I. Eriksen jobber begge som førsteamanuensis ved OsloMet.

Informasjon om boka

  • Sider: 152
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031491
  • Utgivelsesdato: 04.10.2019
  • Bokgruppe: 219

Annette Hessen Bjerke

Annette Hessen Bjerke er utdannet lærer, med hovedfag i matematikk fra UiO. Siden 2005 har hun undervist matematikk ved lærerutdanningen på HiOA, og hun har vært engasjert som forfatter på Matemagisk, bøker og elevnettsted, hos Aschehoug siden 2006. Bjerke jobber i dag med doktorgradsstudier innen matematikkdidaktikk.
Mer informasjon om forfatteren

Elisabeta Iuliana Eriksen

Mer informasjon om forfatteren