Annette Hessen Bjerke

Annette Hessen Bjerke

Annette Hessen Bjerke er utdannet lærer, med hovedfag i matematikk fra UiO. Siden 2005 har hun undervist matematikk ved lærerutdanningen på HiOA, og hun har vært engasjert som forfatter på Matemagisk, bøker og elevnettsted, hos Aschehoug siden 2006. Bjerke jobber i dag med doktorgradsstudier innen matematikkdidaktikk.

Bøker av Annette Hessen Bjerke