Velg format

kr 299
Kommer for salg

Hva foregår i norsktimene?

Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet

Informasjon om boka

  • Sider: 170
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215033068
  • Utgivelsesdato: 30.04.2020
  • Bokgruppe: 215
Forskere har fulgt norskundervisningen i 50 ulike klasserom. Velkommen til et unikt innblikk i hva som faktisk foregår i norskfaget på ungdomstrinnet.

Det er utgitt mange bøker om prinsipper for god norskundervisning, men lite om hva som faktisk foregår i norsktimene. Endelig skal vi få vite både hva lærerne gjør og hvordan elevene oppfatter undervisningen.

Kunnskap om egen praksis er avgjørende for å kunne utvikle undervisningen. LISA (Linking Instruction and Student Achievement) er en omfattende studie av norske klasserom. Forskerne kartlegger hva som skjer i en rekke klasserom, og undersøker sammenhengen mellom undervisning og elevprestasjoner. Denne boken tar for seg de mest interessante funnene som angår norskfaget.

Forfatterne viser med en rekke praktiske eksempler hva som er vanlige undervisningsformer i dagens norskfag, og ser dette opp mot kriterier for god undervisning. Både forbilledlige eksempler og ubrukt potensial i norskundervisningen blir diskutert. Boken er organisert i følgende kapitler:

1. Hva synes elevene egentlig om norsklæreren?
2. Om skriving
3. Om lesing
4. Om skjønnlitteratur
5. Om muntlige ferdigheter
6. Om språkkunnskap
7. Om faglige utfordringer


Marte Blikstad-Balas og Astrid Roe er begge ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo - Blikstad-Balas som professor, Roe som seniorforsker. De har både sammen og hver for seg publisert en rekke artikler og bøker. To av deres velrennomerte utgivelser er Roes "Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen" (3. utgave 2014) og Blikstad-Balas' "Literacy i skolen" (2016).

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas (f. 1982) er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser er literacy, lesing, skriving, digitale medier, klasseromsforskning, norskdidaktikk, forskningsmetodologi og videostudier. Blikstad-Balas har lang undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Hun har skrevet en rekke artikler om elevers bruk av ulike tekster i skolen, for eksempel om hvordan Wikipedia og lærebøker brukes i skolearbeid.

Blikstad-Balas har en rekke roller i forskningsprosjekter. Hun er leder av prosjektet Video to Support Excellence in Teaching (VIST), nestleder i Nordic Centre of Excellence - Quality in Nordic Teaching (QUINT), team leader i QUINT Theme 3 - Using videos to support teachers¿ professional learning. Hun er også medlem av Akademiet for yngre forskere, advisory board i Nordic Journal of Literacy Research og Landslaget for norskundervisnings Bokredaksjon.
Mer informasjon om forfatteren

Astrid Roe

Astrid Roe er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har siden 1998 arbeidet med lesedelen i PISA og har særlig studert norske elevers lesekompetanse og lesevaner. Hun har også mange års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen og i videregående skole.
Roe er medforfatter av en rekke bøker. To viktige er "Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen" (2008, 2. utg. 2011, 3. utg 2014) og "God leseopplæring med nasjonale prøver" (2018, med Ryen og Weyergang).
Mer informasjon om forfatteren