Astrid Roe

Astrid Roe

Astrid Roe er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har siden 1998 arbeidet med lesedelen i PISA og har særlig studert norske elevers lesekompetanse og lesevaner. Hun har også mange års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen og i videregående skole.
Roe er medforfatter av en rekke bøker. To viktige er "Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen" (2008, 2. utg. 2011, 3. utg 2014) og "God leseopplæring med nasjonale prøver" (2018, med Ryen og Weyergang).

Bøker av Astrid Roe