Velg format

På lager
kr 1 059

Hvitvaskingsloven

Lovkommentar
Hvitvaskingsloven har som formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger rapporteringspliktige å kjenne sine kunder, følge med på hvordan kundene opptrer, og undersøke indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering. Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering plikter de å rapportere mistanken til Økokrim. En rekke institusjoner og personer har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, blant annet banker, kredittforetak, advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere.

Denne lovkommentaren til hvitvaskingsloven inneholder grundige kommentarer til lovens bestemmelser og et innledningskapittel som gir en introduksjon til fenomenet hvitvasking og terrorfinansiering. Boken vil være nyttig for alle som har befatning med regelverket eller er rapporteringspliktige, ansatte i banker eller finansforetak, advokater, revisorer og også myndighetsorganer.

Jon Petter Rui er professor ved Det juridiske fakultet ved UiB.

Gunnar Holm Ringen er advokat, partner og leder av Gransking & Compliance i PwC.

Kristine Frivold Rørholt er advokat og divisjonsdirektør i Group Compliance i DNB.

Informasjon om boka

  • Sider: 464
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029887
  • Utgivelsesdato: 11.03.2021
  • Bokgruppe: 221

Jon Petter Rui

Jon Petter Rui er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som advokat og konstituert lagdommer. Les fyldig omtale på Juridika.
Mer informasjon om forfatteren

Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen er partner og nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC, utdannet advokat og statsautorisert revisor.
Mer informasjon om forfatteren

Kristine Frivold Rørholt

Kristine Frivold Rørholt er jurist og advokat. Hun er en del av Group Compliance i DNB konsernet, og har rollen som etterlevelsesansvarlig etter hvitvaskingsloven på konsernnivå og i DNB Bank ASA.
Mer informasjon om forfatteren