Velg format

kr 999
Forventet i salg 03.12.2020

Hvitvaskingsloven

Lovkommentar

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029887
  • Utgivelsesdato: 03.12.2020
  • Bokgruppe: 221
Hvitvaskingsloven har som formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger rapporteringspliktige å bli kjent med sine kunder, overvåke dem og undersøke indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering. Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering plikter de å rapportere mistanken til myndighetenes enhet for finansiell etterretning. En rekke institusjoner og personer har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, blant annet advokater, regnskapsførere, eiendomsmeglere, banker og kredittforetak.

Denne lovkommentaren til hvitvaskingsloven inneholder grundige kommentarer til lovens bestemmelser og et innledningskapittel som gir en introduksjon til hvitvasking og terrorfinansiering. Boken vil være nyttig for alle som har befatning med regelverket eller er rapporteringspliktige, herunder politiet, advokater, revisorer og banker.

Jon Petter Rui er professor ved Det juridiske fakultet ved UiT. Gunnar Holm Ringen er partner i PwC. Kristine Frivold Rørholt er divisjonsdirektør i DNB.

Jon Petter Rui

Jon Petter Rui er professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som advokat og konstituert lagdommer.
Mer informasjon om forfatteren

Kristine Frivold Rørholt

Mer informasjon om forfatteren