Jon Petter Rui

Jon Petter Rui

Jon Petter Rui er professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som advokat og konstituert lagdommer.

Bøker av Jon Petter Rui