Velg format

På lager
kr 399

Hvordan bruke teori?

Nyttige verktøy i kvalitativ analyse
Studenter ved universitet og høyskoler må ofte utføre egne analyser av kvalitative data. Å analysere er spennende og meningsfullt - men også krevende. Det kan særlig være utfordrende å finne de rette måtene å bruke teori på i analysen.

Denne boken er en rikholdig verktøykasse av teoretiske begreper for kvalitativ analyse. Forfatterne tilbyr korte introduksjoner til de mest sentrale teoretiske perspektivene innenfor kvalitativ analyse - som diskursanalyse, narrativ analyse, retorikk og semiotikk - og viser hvordan teoriene kan brukes for å stille og besvare forskningsspørsmål. Gjennom klare definisjoner, gode forklaringer og illustrative eksempler er målet å sette leseren i bedre stand til å snekre sammen sin egen analyse.

Boken er uvurderlig for alle studenter som arbeider med intervju-, tekst-, bilde-, video- eller observasjonsdata. Den er også relevant for alle som har en jobb som innebærer å forstå, utrede eller sammenfatte kvalitative materialer.

«Den er så velskrevet, at selv jeg, der er dansker, tør kaste mig ud i at rose sproget for både at være særdeles prægnant og til tider tilmed ganske smukt.»
Asbjørn Storgaard, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

«Dette er en spenstig bok jeg vil anbefale alle samfunnsvitere å lese, både lærere og studenter. I dagens lærebok- og undervisningslandskap, hvor metodologi ikke er noen ledestjerne, fyller den et tomrom.»
Karin Widerberg, Norsk sosiologisk tidsskrift

«Med denne boka har studenter innen mange fag innen humaniora og samfunnsvitenskapene for første gang fått en god guide og hjelp på veien i bokform - uavhengig av hvor flink veilederen din er.»
Arne Maasø, Sosiologen

«De mange eksemplene og et ujålete språk bidrar til at forfatterne lykkes med å formidle sitt budskap.»
Håkon Leiulfsrud, Tidsskrift for samfunnsforskning

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029016
  • Utgivelsesdato: 24.08.2018
  • Bokgruppe: 214

Lars Emil Johannessen

Lars Johannessen er postdoktor ved OsloMet, Institutt for sosialfag. Han er sosiolog og forsker på spørsmål om profesjon, kultur og mikrointeraksjon. Han har gjort flere feltarbeid i helse- og sosialfaglige settinger, inkludert en doktorgrad om forholdet mellom skjønn og standardisering i helseprofesjonelles beslutningstaking.
Mer informasjon om forfatteren

Tore Witsø Rafoss

Tore Witsø Rafoss er forsker II ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Han forsker blant annet på det offentlige ordskifte og mediedebatt, forståelse av identitet og nasjonalt fellesskap, tolkninger av terror, kultursosiologi.
Mer informasjon om forfatteren

Erik Børve Rasmussen

Erik Børve Rasmussen er faggruppeleder ved Institutt for sosialfag, OsloMet. Han har blant annet forsket på fastlegers tilnærming til diagnoser og diagnostisering i møte med pasienter med 'medisinsk uforklarte plager og sykdommer', samt kommunikasjonsteknologier og ensomhet.
Mer informasjon om forfatteren