Lars E. F. Johannessen

Lars E. F. Johannessen

Lars Johannessen er postdoktor ved OsloMet, Institutt for sosialfag. Han er sosiolog og forsker på spørsmål om profesjon, kultur og mikrointeraksjon. Han har gjort flere feltarbeid i helse- og sosialfaglige settinger, inkludert en doktorgrad om forholdet mellom skjønn og standardisering i helseprofesjonelles beslutningstaking.

Bøker av Lars E. F. Johannessen