Velg format

På lager
kr 389

Hvordan virker EU?

Institusjoner og politiske prosesser

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026343
  • Utgivelsesdato: 31.01.2017
  • Bokgruppe: 214
EU fremstilles ofte som et byråkratisk uhyre eller et mellomstatlig samarbeidsprosjekt hvor bare de største medlemsstatene bestemmer. Systemet er imidlertid mer sammensatt: EU er et politisk og administrativt system der statene inngår
Denne boken gir en grundig innføring i hvordan EUs flernivåstruktur er bygget opp, hvordan sammenvevingen av ulike styringsnivå påvirker utformingen av EUs politikk og politiske system - samt hvordan Norges samarbeid med EU er organisert, og hvilke faktorer som former Norges befatning med EU.

I første del av boken forklarer forfatterne hvordan EU virker, gjennom å se på ulike caser som følger saksgangen på administrativt og politisk nivå, med spesielt fokus på samspillet mellom europeisk og nasjonalt nivå. I andre del presenteres EUs sentrale institusjoner: Ministerrådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-domstolen, samt EU-institusjoner som Den europeiske sentralbanken og EU-byråene.

Boken retter seg mot alle som ønsker en grundig, velskrevet innføring i hvordan EU er organisert og fungerer i praksis.

"Alt i alt er dette et både vellykket og betimelig prosjekt;
en lærebok som absolutt fortjener en plass på pensumlistene i innføringskurs om EU ved
våre universiteter og høgskoler. Jeg ser heller ikke bort fra at den også kan få (og fortjener)
en skandinavisk leserkrets."
Knut H. Mikalsen, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Jarle Trondal

Jarle Trondal er professor ved Universitetet i Agder og Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Trondal har hovedfag i statsvitenskap (1996) og doktorgrad (2001) fra Universitetet i Oslo. Han er for tiden professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, samt professor i europastudier ved ARENA, Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Trondal har tidligere jobbet som seniorforsker ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP). Trondals faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, europeisk integrasjon, organisasjonsteori og internasjonal politikk. Han har publisert en rekke bøker, blant annet om EU-systemet, forholdet mellom EU og nasjonalstaten, om offentlig forvaltning og om internasjonalt byråkrati.
Mer informasjon om forfatteren

Guri Rosén

Guri Rosén er postdoktor ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Rosén har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en master i sosiologi fra Universitetet i Oxford. Hovedinteressene hennes er Europaparlamentet, forholdet mellom EUs institusjoner, den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken, samt EUs eksterne handelspolitikk. Rosén er postdoktor ved ARENA på et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og er for tiden basert ved Centrum för europaforskning, Universitetet i Göteborg (CERGU). Hun har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler, særlig om Europaparlamentets rolle i dagens EU.
Mer informasjon om forfatteren

Espen D. H. Olsen

Espen D. H. Olsen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslomet - Storbyuniversitetet. Olsen har doktorgrad i statsvitenskap fra European University Institute (EUI) i Firenze, hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra EUI. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hans faglige interesser er hovedsakelig EU-statsborgerskap, deliberasjon mellom borgere, EUs kriser og borgerne, EUs migrasjonspolitikk, europeisk identitet og EUs historie. I tillegg er han opptatt av politisk teori med særlig blikk på historiske, teoretiske og metodiske sider ved studiet av statsborgerskap. Han underviser i statsvitenskapelige emner med vekt på offentlig styring, flernivåstyring, demokrati og kvalitativ metode. Han har publisert to bøker om statsborgerskap og rettigheter i EU, i tillegg til en rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler.
Mer informasjon om forfatteren