Guri Rosén

Guri Rosén

Guri Rosén er forsker ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Rosén har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en master i sosiologi fra Universitetet i Oxford. Hovedinteressene hennes er Europaparlamentet, forholdet mellom EUs institusjoner, den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken, samt EUs eksterne handelspolitikk. Rosén er postdoktor ved ARENA på et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og er for tiden basert ved Centrum för europaforskning, Universitetet i Göteborg (CERGU). Hun har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler, særlig om Europaparlamentets rolle i dagens EU.

Bøker av Guri Rosén