Velg format

På lager
kr 399

Hvordan virker EU?

Institusjoner og politiske prosesser. 2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042787
  • Utgivelsesdato: 31.07.2020
  • Bokgruppe: 214
EU fremstilles ofte som et byråkratisk uhyre eller et mellomstatlig samarbeidsprosjekt hvor bare de største medlemsstatene bestemmer. Bildet er imidlertid mer sammensatt: EU er også overnasjonalt og utgjør et politisk, rettslig og administrativt system der statene inngår.

Denne boken gir en grundig innføring i hvordan EUs flernivåstruktur er bygget opp, hvordan sammenvevingen av ulike styringsnivå påvirker utformingen av EUs politikk og politiske system - samt hvordan Norges samarbeid med EU er organisert, og hvilke faktorer som former Norges befatning med EU.

I første del av boken forklarer forfatterne hvordan EU virker gjennom å se på ulike caser som følger saksgangen på politisk og administrativt nivå, med hovedvekt på samspillet mellom europeisk og nasjonalt nivå. I andre del presenteres EUs sentrale institusjoner: Ministerrådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-domstolen samt andre EU-institusjoner som EU-byråene, ekspertkomiteer og Den europeiske sentralbanken.

Denne nye utgaven inneholder oppdaterte presentasjoner av EUs institusjoner og politisk-administrative prosesser. Det gis også ny innsikt i hvordan EU har håndtert flere av tiårets store europeiske kriser. I tillegg har boken nye kapitler om Norges politiske og administrative forhold til EU.

Jarle Trondal

Jarle Trondal er professor ved Universitetet i Agder og Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Trondal har hovedfag i statsvitenskap (1996) og doktorgrad (2001) fra Universitetet i Oslo. Han er for tiden professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, samt professor i europastudier ved ARENA, Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Trondal har tidligere jobbet som seniorforsker ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP). Trondals faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, europeisk integrasjon, organisasjonsteori og internasjonal politikk. Han har publisert en rekke bøker, blant annet om EU-systemet, forholdet mellom EU og nasjonalstaten, om offentlig forvaltning og om internasjonalt byråkrati.
Mer informasjon om forfatteren

Guri Rosén

Guri Rosén er forsker ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Rosén har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en master i sosiologi fra Universitetet i Oxford. Hovedinteressene hennes er Europaparlamentet, forholdet mellom EUs institusjoner, den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken, samt EUs eksterne handelspolitikk. Rosén er postdoktor ved ARENA på et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og er for tiden basert ved Centrum för europaforskning, Universitetet i Göteborg (CERGU). Hun har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler, særlig om Europaparlamentets rolle i dagens EU.
Mer informasjon om forfatteren

Espen D. H. Olsen

Espen D. H. Olsen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslomet - Storbyuniversitetet. Olsen har doktorgrad i statsvitenskap fra European University Institute (EUI) i Firenze, hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra EUI. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hans faglige interesser er hovedsakelig EU-statsborgerskap, deliberasjon mellom borgere, EUs kriser og borgerne, EUs migrasjonspolitikk, europeisk identitet og EUs historie. I tillegg er han opptatt av politisk teori med særlig blikk på historiske, teoretiske og metodiske sider ved studiet av statsborgerskap. Han underviser i statsvitenskapelige emner med vekt på offentlig styring, flernivåstyring, demokrati og kvalitativ metode. Han har publisert to bøker om statsborgerskap og rettigheter i EU, i tillegg til en rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler.
Mer informasjon om forfatteren