Velg format

På lager
kr 899

Immaterialrett, kontrakter og erstatning

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030081
  • Utgivelsesdato: 14.09.2020
  • Bokgruppe: 211
Immaterialretten får større betydning for økonomi og samfunn, og den blir stadig mer kompleks. Samtidig må vi ikke miste dens nære sammenheng med annen formuerett, i første rekke kontraktsretten og erstatningsretten, av syne.

Det nære forholdet mellom immaterialrett og annen formuerett ble understreket av Ragnar Knoph, norsk immaterialretts viktigste skikkelse, på 1930-tallet. I det vi mener er hans ånd, har denne artikkelsamlingen som mål å illustrere samspillet mellom immaterialretten, kontraktsretten og erstatningsretten fra ulike synsvinkler. Samlingen inneholder en rekke analyser av spørsmål som kan oppstå i tilknytning til ulike immaterialrettsavtaler (lisensavtaler, FoU- og tilvirkningskontrakter, overdragelser av patenter, forlagsavtaler, avtaler om bruk av opphavsrettslig materiale osv.) og til erstatningskrav for immaterialrettskrenkelser.

Bak artiklene står et knippe forfattere med bred bakgrunn: forskere, stipendiater og advokater. Temaene i samlingen vil ha interesse ikke bare for jurister som arbeider med immaterialrett, men også for dem som driver med arbeidsrett, entrepriserett, kjøpsrett, idrettsjuss og konkursrett, i advokatfirmaer, domstoler, patentbyråer og kunstnerorganisasjoner, i selskaper engasjert i teknologiutvikling, underholdning og merkevarer, og i våre forskningsinstitusjoner.

Bidragsytere: Nora Sandvik Bratheim, Knut Jørgen Egelie, Thomas Granrud, Magnus Hauge Greaker, Harald Irgens-Jensen, Kaja Skille Hestnes, Kirsten Lange, Morten Smedal Nadheim, Haakon Thue Lie, Ole-Andreas Rognstad, Urd Sira, Camilla Vislie og Inger Berg Ørstavik

Harald Irgens-Jensen

Harald Irgens-Jensen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han var ansatt som NFR-stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo fra 2003 til 2008, hvor han var tilknyttet forskningsprosjektet "Markets and Competition in the Society of Knowlegde".
Mer informasjon om forfatteren

Camilla Vislie

Camilla Vislie er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Hun er partner og leder av immaterialrettsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen AS. Hun har møterett for Høyesterett og har prosedert patent-, varemerke- og opphavsrettstvister siden hun begynte i Thommessen i 2006. Hun har tidligere vært rådgiver i lovavdelingen i Justisdepartementet og dommerfullmektig i Øvre Romerike tingrett. Vislie har holdt en rekke foredrag om immaterial- og markedsrettslige spørsmål.
Mer informasjon om forfatteren