Velg format

På lager
kr 519

Inkludering

Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utgave
Hvordan kan barnehagen være et godt sted for inkludering i praksis? Hva skjer i møte mellom politiske føringer, samfunnsmessige endringer og barnehagefaglige perspektiver og kunnskap?

Denne boka løfter fram hvordan målet om inkludering kan realiseres gjennom små og store hendelser i barnehagehverdagen. I boka konkretiseres det barnehagefaglige arbeidet med å sikre alle barn tilhørighet og deltakelse i barnehagens mangfoldige fellesskap. Den nye utgaven er gjennomarbeidet og endret i tråd med nyere forskning. Boka inneholder også et nyskrevet kapittel om fellesskapets fordeler og forutsetninger, og hvilke utfordringer det gir den spesialpedagogiske profesjonen.

Boka henvender seg til studenter og lærere på bachelor- og masternivå i barnehagelærerutdanningen, og til alle med interesse for arbeid med inkludering i utdanningssammenheng.

Anne-Lise Arnesen er bokas redaktør. De øvrige bidragsyterne er Julie Allan, Ragnhild Andresen, Tonje Kolle, Ann-Elise Kristoffersen, Ann Sofi Larsen, Eva Simonsen, Kjell-Arne Solli og Bente Ulla.

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027890
  • Utgivelsesdato: 30.03.2017
  • Bokgruppe: 215

Anne-Lise Arnesen

Anne-Lise Arnesen er professor emerita i pedagogikk tilknyttet Fagsenter for seniorer ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har praksis fra grunnskole og lærerutdanning, med bakgrunn som lærer, spesialpedagog, lærerutdanner og forsker. Hun har vært leder for norske, nordiske og europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter. Hennes siste bokutgivelse er Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser (2017).
Mer informasjon om forfatteren