Anne-Lise Arnesen

Anne-Lise Arnesen

Anne-Lise Arnesen er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold og gjesteprofessor ved Universitetet i Umeå. Hun har vært leder for prosjektet "Barnehagens arbeid med inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv", som inngår i Norges forskningsråds program PRAKSISFOU i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning.

Bøker av Anne-Lise Arnesen