Velg format

På lager
kr 689

Innføring i jordskifterett

Innføring i jordskifterett gir en komprimert og lettfattelig fremstilling av jordskiftefaget. Boka tar for seg jordskifterettenes ulike sakstyper og belyser både prosessuelle og materielle spørsmål.
Med utgangspunkt i jordskifterettens kompetanse viser forfatterne blant annet hvordan
*rettsendrende saker skal gi mer tjenlige eiendommer
*rettsfastsettende saker klarlegger omtvistede eiendoms- eller rettsforhold
*jordskifteretten kan fordele planskapte verdier mellom eiendommer omfattet av en reguleringsplan
*skjønnssaker avgjøres som egen sak etter særlover eller i samband med sak for jordskifteretten

Boka er rikt illustrert og inneholder øvingsoppgaver. Til hvert kapittel har forfatterne anbefalt litteratur for dem som ønsker å gå i dybden på enkelte tema. Boka er for studenter, advokater og andre som ønsker å sette seg inn i jordskifterett.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026862
  • Utgivelsesdato: 20.08.2018
  • Bokgruppe: 211

Per Kåre Sky

Per Kåre Sky er jordskiftekandidat (1989) og dr.scient. (1995) fra NLH. Sky har vært jordskifteoverdommer i Gulating og jordskiftedommer i Nord- og Midhordland. Han er professor i jordskifte og eiendomsfag på Institutt for eiendom og juss ved NMBU og professor II på Institutt for byggfag på HVL.
Mer informasjon om forfatteren

Øystein Jakob Bjerva

Øystein Jakob Bjerva er jordskiftekandidat fra NLH (1996) og ph.d. fra UMB (2012). Han har vært førsteamanuensis i jordskifte ved NMBU og vært leder for grunnerverv i Bane NOR. Han er nå jordskifterettsleder ved Akershus og Oslo jordskifterett.
Mer informasjon om forfatteren