Velg format

På lager
kr 369

Innføring i klinisk forskning og fagutvikling

Helsetjenesten skal tilby den best dokumenterte utredning, behandling, oppfølging, omsorg og pleie. Som pasienter og pårørende tar vi det som en selvfølge, men i praksis er det ikke så enkelt.

Mye av det som gjøres i en klinisk hverdag, er fremdeles basert på tradisjon og ikke på forskningsbaserte resultater. På alle områder trengs ny, holdbar kunnskap. Ingenting av det som gjøres i helsetjenesten, er naturgitt. Alt kan og må utvikles videre.

Klinisk arbeid, forskning og fagutvikling går hånd i hånd. For å yte best mulig helsehjelp må helsepersonell bygge på et solid grunnlag, som må bygges opp gradvis og systematisk. I 18 korte kapitler beskriver forfatterne veien fra kliniker til forsker og fagutvikler. De avslutter på beste vis med et informativt kapittel som heter «Hva kan gå galt i klinisk forskning og fagutvikling?».

Boken er skrevet for masterstudenter og andre som trenger kunnskap om klinisk forskning og fagutvikling. Boken er nyttig lesing også for ledere som ønsker å legge til rette for slik virksomhet i sine enheter.

Kapitlene er fulle av små praktiske tips og gullkorn, som kan være selvsagte for mange, men som det likevel ofte syndes mot, for eksempel: «Siter kun arbeider som du har lest og forstått selv».

https://www.michaeljournal.no/article/2022/02/Innforing-i-klinisk-forskning-og-fagutvikling

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215056593
  • Utgivelsesdato: 18.10.2021
  • Bokgruppe: 213

Erlend Hem

Erlend Hem er lege og professor i atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet som redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening i 20 år og er nå instituttleder ved Legeforskningsinstituttet.
Mer informasjon om forfatteren

Marit Kirkevold

Marit Kirkevold er sykepleier med doktorgrad fra Columbia University i New York. Hun er professor i sykepleie og instituttleder for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet og leder den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).
Mer informasjon om forfatteren

Svein Friis

Svein Friis er utdannet psykiater og psykoanalytiker. Han har drevet klinisk psykiatrisk forskning siden begynnelsen av 1970-årene og forskningsveiledning siden begynnelsen av 1980-årene. Han har vært hoved- eller biveileder for nær 40 kliniske doktorgrader og er professor emeritus.
Mer informasjon om forfatteren

Per Vaglum

Per Vaglum er utdannet psykiater og psykoanalytiker. Han har drevet med klinisk forskning i en årrekke, veiledet et stort antall kliniske doktorgrader og er professor emeritus i medisinsk atferdsvitenskap.
Mer informasjon om forfatteren