Per Vaglum

Per Vaglum

Per Vaglum er professor dr.med, psykoanalytiker og psykiater. Vaglum har skrevet flere lære- og fagbøker som er blitt meget godt mottatt.

Bøker av Per Vaglum