Velg format

På lager
kr 559

Innføring i R for statistiske dataanalyser

Forfatterne har laget kodefiler for alle eksemplene i hvert kapittel. Disse kan lastes ned fra denne siden: https://ihrke.github.io/rnorsk/

R er et fritt tilgjengelig og meget fleksibelt verktøy for statistiske dataanalyser som stadig øker i popularitet. For noen kan terskelen for å komme i gang med et nytt programmeringsspråk virke litt høy. Det ønsker forfatterne av denne boken å gjøre noe med.

«Innføring i R for statistiske dataanalyser» er skrevet slik at en leser uten tidligere kjennskap til verktøyet skal kunne lære seg å bruke R til å utføre mange ulike statistiske analyser. Leseren får først en grundig innføring i R-språket, før forfatterne viser hvordan databehandling kan gjøres i R. Dataanalyser som lineær og logistisk regresjon, ANOVA og bayesiansk analyse blir forklart intuitivt og med så få matematiske detaljer som mulig. Hver metode følges opp med konkrete eksempler og kildekode i R som kan tilpasses egne analyser. I disse gjennomgangene viser forfatterne også tolkningen av resultatene som R produserer.

Eksemplene er bygd opp rundt noen få moderne og brukervennlige pakker, som dplyr og ggplot2.

Boken er skrevet for studenter i statistikk- og metodeemner og for forskere som ønsker å ta i bruk R til sine dataanalyser.

Informasjon om boka

  • Sider: 368
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030661
  • Utgivelsesdato: 30.06.2020
  • Bokgruppe: 219

Mehmet Mehmetoglu

Mehmet Mehmetoglu er professor i forskningsmetode ved Psykologisk institutt ved NTNU. Hans forskningsinteresser omfatter statistiske metoder, forbrukerpsykologi og evolusjonspsykologi. Mehmetoglu har publisert alene og sammen med andre i rundt 30 internasjonale tidsskrifter, deriblant Journal of Statistical Software, Personality and Individual Differences og Evolutionary Psychological Science. Han har også publisert flere bøker, blant annet «Applied Statistics Using Stata» utgitt av SAGE. Han bruker R og Stata til daglig i sin forskning og undervisning og programmerer små og store statistiske pakker for ulike statistiske oppgaver.
Mer informasjon om forfatteren

Matthias Mittner

Matthias Mittner er førsteamanuensis og leder av forskningsgruppen for kognitiv nevrovitenskap på institutt for psykologi ved UiT. Ved siden av sine forskningsinteresser innenfor nevrovitenskap og psykologi utvikler og anvender han avanserte statistiske metoder for bruk innenfor nevrovitenskapelig og psykologisk dataanalyse.
Mer informasjon om forfatteren