Mehmet Mehmetoglu

Mehmet Mehmetoglu

Mehmet Mehmetoglu er professor i forskningsmetode ved Psykologisk institutt ved NTNU. Hans forskningsinteresser omfatter statistiske metoder, forbrukerpsykologi og evolusjonspsykologi. Mehmetoglu har publisert alene og sammen med andre i rundt 30 internasjonale tidsskrifter, deriblant Journal of Statistical Software, Personality and Individual Differences og Evolutionary Psychological Science. Han har også publisert flere bøker, blant annet «Applied Statistics Using Stata» utgitt av SAGE. Han bruker R og Stata til daglig i sin forskning og undervisning og programmerer små og store statistiske pakker for ulike statistiske oppgaver.

Bøker av Mehmet Mehmetoglu