Velg format

På lager
kr 469

Innføring i religionssosiologi

2. utgave
Hvordan vokser fundamentalisme og religiøs radikalisering fram? Hvordan påvirker sosial klasse, kjønn, seksualitet, rase, etnisitet og andre faktorer religiøs tro, praksis og institusjoner? Er religion en grunnleggende drivkraft, eller bruker politiske ledere religion til å fremme egne interesser? Hvordan bidrar religion til fellesskap eller konflikt? Hvordan kan en definere religion - og ikkereligion? Dette er blant temaene i Innføring i religionssosiologi.

Teoretiske diskusjoner holdes sammen med forskningsresultater fra flere religiøse tradisjoner i mange deler av verden. Boka får fram koblingene mellom religionssosiologien og utviklingen i generell sosiologi. Noen kapitler er bygd opp ut fra tema, mens andre gir korte presentasjoner av sosiologer fra Karl Marx til Patricia Hills Collins og deres perspektiver på samfunnsliv og religionens rolle. Den nye utgaven er grundig oppdatert, og mye er nyskrevet, blant annet med nye kapitler om religion og sosial klasse, sosiale og religiøse bevegelser, og religiøs ekstremisme. Boka dekker klassisk religionssosiologi så vel som vår tids temaer og fagdebatter, og byr på viktig lesing for studenter og andre som vil sette seg inn i religionssosiologi.

Inger Furseth er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og Pål Repstad er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Sammen har de tidligere skrevet Moderne sosiologer om samfunn og religion (Universitetsforlaget 2021).

Informasjon om boka

  • Sider: 424
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215069784
  • Utgivelsesdato: 25.08.2023
  • Bokgruppe: 214
Pål Steinar Repstad

Pål Steinar Repstad

Pål Repstad er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, og har nær femti år bak seg som forsker på religiøse endringer. Han har blant annet skrevet bøkene Innføring i religionssosiologi (med Inger Furseth, ny utgave 2023), Julekonserter (med Anne Løvland), Religiøse trender i Norge, Moderne sosiologer om samfunn og religion (med Inger Furseth), hva er SOSIOLOGI og God after the church lost control (med Jan-Olav Henriksen). Fagbøker av ham er oversatt til sju språk. Han er mangeårig redaktør av Nordic Journal of Religion and Society (sammen med Inger Furseth) og æresdoktor ved Uppsala Universitet.
Mer informasjon om forfatteren

Inger Furseth

Inger Furseth er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO Institutt for kirke, religions- og livsynsforskning. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker innenfor religionssosiologi, deriblant From Quest for Truth to Being Oneself. Religious Change in Life Stories (2006), Innføring i religionssosiologi (med Pål Repstad, ny utgave 2023) og Moderne sosiologer om samfunn og religion (med Pål Repstad, 2022). Hun har også redigert flere bøker, som Religionens tilbakekomst? (2015) og Religious Complexity in the Public Sphere (2017). Hun er redaktør av Nordic Journal of Religion and Society (sammen med Mia Lövheim) og æresdoktor ved Københavns Universitet.
Mer informasjon om forfatteren