Inger Furseth

Inger Furseth

Inger Furseth, dr.polit, er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Bøker av Inger Furseth