Velg format

På lager
kr 539

Innføringsbok i muntlig fortellerkunst

... eller "Snipp snapp snute, så var fortellingen ute og tipp tapp tynne, nå kan du begynne"
Dette er en bok som omhandler det å fortelle historier. Boka er innholdsrik og ser på de fleste elementene rundt det å fortelle historier; både valg av historier, innarbeidelse og fremførelse. Den diskuterer også fortellerens rolle i dagens samfunn. I tillegg til fagstoffet har boka øvelser, opplegg og fortellinger.
Med muntlig fortellerkunst menes både formidling i sin alminnelighet, fra læreren som formidler til elevene, og elevene som lærer å formidle til hverandre. Forfatteren viser til den internasjonale litteraturen som finnes på området, og den er rik på eksempler fra fortellingenes verden.
Boka tar for seg bakgrunnskunnskap om fortellerkunstens historiske og faglige bakgrunn, den presenterer et solid antall muntlige fortellinger og hva det legges vekt på når de fortelles. Formidlingskunsten har fått et eget kapittel, og forfatteren diskuterer hvordan fortellingen bør bearbeides og etterarbeides etter selve fortellingsopplevelsen. Boka gir også tips til hvordan man skal gå frem for å lage egne fortellinger, ikke bare videreformidle andres.

Boka er beregnet på studenter i drama og teaterkommunikasjon, dramaturgi , fortellerkunst og muntlig fortelling ved høgskoler og universiteter. Den egner seg også godt for studenter og lærere i norsk og andre fag hvor god formidling er vesentlig.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013039
  • Utgivelsesdato: 04.06.2008
  • Bokgruppe: 215

Heidi Dahlsveen

Heidi Dahlsveen er forteller og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Hun har arbeidet som forteller siden 1996 og har fortalt for barn, ungdom og voksne over hele landet og i utlandet.
Heidi er faglig ansvarlig i fagområdet ved Høgskolen i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren