Heidi Dahlsveen

Heidi Dahlsveen

Heidi Dahlsveen er forteller og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Hun har arbeidet som forteller siden 1996 og har fortalt for barn, ungdom og voksne over hele landet og i utlandet.
Heidi er faglig ansvarlig i fagområdet ved Høgskolen i Oslo.

Bøker av Heidi Dahlsveen