Velg format

På lager
kr 271

Innspill og utspill

Samfunnsviteren som samfunnskritiker
Dette er en bok om hvordan kunnskap, begreper og perspektiver fra samfunnsvitenskapene kan brukes som verktøy eller plattform for samfunnskritikk.

Arve Hjelseth og Aksel Tjora er begge aktive debattanter i det offentlige rommet. Begge ytrer seg ofte med en sterk forankring i sosiologien og demonstrerer gjennom dette hvordan samfunnsvitenskap kan brukes til å løfte fram og kommentere forskjellige typer problemstillinger eller utviklingstrekk i samfunnet.

Med utgangspunkt i Burawoys begrep om offentlig sosiologi viser forfatterne først ulike måter å delta i offentligheten på. Deretter ser de nærmere på kronikkformatet som en spesielt godt egnet mulighet for samfunnsviteren til å delta aktivt i offentligheten. Ved å gi eksempler på og diskutere ulike sider ved kronikker de selv har skrevet, viser de hvordan fagkunnskap kan omsettes til både innspill og utspill.

Boken retter seg mot studenter, forskere og andre som deltar eller ønsker å delta i offentlig debatt. Målet er at boka skal oppmuntre til engasjement og bidra til å bringe samfunnsvitenskapen tettere på det samfunnet den studerer.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215043654
  • Utgivelsesdato: 13.03.2020
  • Bokgruppe: 893

Aksel Tjora

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Han forsker på forholdet mellom sosial interaksjon, fellesskap og materielle forhold innen områder som organisasjon og arbeid, nærmiljø og offentlige rom, kultur og teknologibruk. Tjora er initiavtivtaker til arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk for en aktiv offentlig sosiologi.
Mer informasjon om forfatteren

Arve Hjelseth

Arve Hjelseth er førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU. Han har de siste årene blant annet forsket på idretts- og kulturpublikum og på idrettens posisjon i vår tids samfunn. Han er fast spaltist i Panorama, nettavis for Høgskolen i Molde og var i mange år også spaltist i Dagbladet.
Mer informasjon om forfatteren