Velg format

På lager
kr 999

Internasjonal privatrett

2. utgave
Den internasjonale privatretten gir regler om valg av domstol og valg av bakgrunnsrett når et privatrettslig rettsforhold har internasjonal karakter.

Denne boken er en ny og utvidet utgave av boken som kom ut i 2014.
Den første utgaven fremhevet konturene av en moderne tilnærming til internasjonalprivatrettslige spørsmål, som var i ferd med å vokse frem.

I de senere år har Høyesterett avsagt flere avgjørelser som har bekreftet denne utviklingen. Denne nye utgaven drøfter ny rettspraksis og dens betydning for den tradisjonelle tilnærmingen.

Første utgave behandlet spørsmål som oppstår når et formuerettslig forhold har tilknytning til mer enn ett rettssystem. Den nye utgaven drøfter de nye norske og internasjonale kildene på området, blant annet et forslag til en lov om lovvalg på det formuerettslige området, som forfatteren skrev på oppdrag fra Justisdepartementet.

I tillegg behandler boken områder som ikke var omfattet i førsteutgaven: den internasjonale familie-, arve- og personretten.

Informasjon om boka

  • Sider: 656
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053080
  • Utgivelsesdato: 31.08.2021
  • Bokgruppe: 221

Giuditta Cordero-Moss

Giuditta Cordero-Moss er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet underviser internasjonal privatrett, international commercial law og international commercial arbitration. Hun har sin opprinnelige juridiske utdannelse fra Università La Sapienza i Roma (1984) og doktorgrad fra Vitenskapsakademiet i Moskva (1995) og Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1999). Hun har utstrakt praktisk erfaring innenfor internasjonale kommersielle kontrakter og internasjonal voldgift, og publiserer og foreleser i Norge og internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren