Giuditta Cordero-Moss

Giuditta Cordero-Moss

Giuditta Cordero-Moss er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet underviser internasjonal privatrett, international commercial law og international commercial arbitration. Hun har sin opprinnelige juridiske utdannelse fra Università La Sapienza i Roma (1984) og doktorgrad fra Vitenskapsakademiet i Moskva (1995) og Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1999). Hun har utstrakt praktisk erfaring innenfor internasjonale kommersielle kontrakter og internasjonal voldgift, og publiserer og foreleser i Norge og internasjonalt.

Bøker av Giuditta Cordero-Moss