Velg format

På lager
kr 399

Jobbklar med utviklingshemming

Praktisk hjelp til å lykkes
Dette er en praktisk håndbok for alle som er opptatt av å støtte elever med lett utviklingshemming i overgangen fra skole til arbeidsliv. Boken viser hvordan denne overgangen kan planlegges på best mulig måte.

Målgruppen er ansatte i skole og PPT, foresatte, ansatte i Nav, karriereveiledere, arbeidsgivere, jobbveiledere og andre som vil ha behov for veiledning i denne overgangsprosessen.

Tolv forfattere har bidratt til denne boken: arbeidstakere, lærere, jobbveiledere og forskere. Hensikten er å sikre at overgangen fra skole til arbeidsliv blir så god som mulig for unge med utviklingshemming. I denne perioden trenger ungdommene et nettverk av støttepersoner for at planleggingen og gjennomføringen skal lykkes. Når så mange skal samarbeide, er det behov for en tydelig ansvarfordeling og en ryddig fremgangsmåte. Denne boken tilbyr dette i form av erfaringer og konkrete verktøy som bidrar til å hjelpe unge med utviklingshemming over i arbeidslivet.

Boken oppsummerer et større forskningsprosjekt med tittelen «Effektive overganger fra skole til arbeidsliv for unge voksne med lett utviklingshemming», støttet av Norges Forskningsråd. Forskningsprosjektet har vært ledet av Universitetet i Oslo i samarbeid med OsloMet og NTNU Samfunnsforskning, der formålet har vært å kartlegge norske arbeidsgiveres erfaringer med og forventninger til å ansette arbeidstakere med utviklingshemming, og å undersøke hva som kjennetegner vellykkede overganger fra skole til arbeidsliv.

Boken formidler kunnskap og erfaringer gjennom en teoretisk del og en praktisk del. Den gir gode verktøy for relevante yrkesgrupper, og stoffet presenteres på en enkel måte gjennom blant annet caser og intervjuer.

Redaktører for boken er Veerle Garrels og Hanne Marie Høybråten Sigstad. Begge er forskere og professorer i spesialpedagogikk ved henholdsvis OsloMet - Storbyuniversitetet og Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 168
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215071817
  • Utgivelsesdato: 05.06.2024
  • Bokgruppe: 223

Veerle Garrels

Veerle Garrels er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Veerle har doktorgrad innen spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hennes doktorgradsarbeid omhandlet elevmedvirkning og selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming. Hennes faglige interesseområder inkluderer utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, positiv psykologi, selvbestemmelse og medvirkning, overgang fra skole til jobb og inkludering i arbeidslivet.
Mer informasjon om forfatteren

Hanne Marie Høybråten Sigstad

Hanne Marie Høybråten Sigstad er forsker og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren