Veerle Garrels

Veerle Garrels

Veerle Garrels er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Veerle har doktorgrad innen spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hennes doktorgradsarbeid omhandlet elevmedvirkning og selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming. Hennes faglige interesseområder inkluderer utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, positiv psykologi, selvbestemmelse og medvirkning, overgang fra skole til jobb og inkludering i arbeidslivet.

Bøker av Veerle Garrels