Velg format

På lager
kr 719

Kjøpsrett til studiebruk

7. utgave
Kjøpsrett til studiebruk er først og fremst en lærebok tilpasset læringskravene og kjøpsrettens plass i jusstudiet. Boken gir en lettlest og pedagogisk fremstilling av kjøpsretten, inkludert en innføring i sentrale kilder, hensyn og resonnementer i kontraktsretten.

Først beskrives oppbygningen av og hovedpunktene i lovverket om kjøp, og deretter drøftes viktige enkeltspørsmål som kan oppstå i ulike kjøpsforhold i våre dager. Det er lagt stor vekt på lovreglene om forbrukerkjøp og tilknytningen til det forbrukervernet som gjelder i EU/EØS-området. I næringslivskjøp gjelder kontraktsfrihet, og det viktige blir da hvordan rettsvirkningen av avtalevilkårene bestemmes.

Denne syvende utgaven av læreboken har samme opplegg og systematikk som før. Ny lovgivning og rettspraksis er innarbeidet. Bokens del III om forbrukerkjøp er nyskrevet og tilpasset de mange endringene i forbrukerkjøpsloven i 2023 som fulgte av kravene i EUs nye forbrukerkjøpsdirektiv. Utviklingen av forbrukervernet i EU/EØS er gjort grundig rede for også ellers i fremstillingen.

Informasjon om boka

  • Sider: 480
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215061047
  • Utgivelsesdato: 05.10.2023
  • Bokgruppe: 211

Erling Selvig

Erling Selvig er professor emeritus ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han har hatt kjøps- og kontraktsrett som hovedarbeidsområde.
Mer informasjon om forfatteren

Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt (f. 1952) er professor emeritus i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo. Han har òg vore professor ved Universitetet i Bergen og ved Noregs Handelshøgskole, og praktisert som advokat. Lilleholt har gjeve ut mange juridiske bøker innan bustadrett, tingsrett og kontraktsrett.
Mer informasjon om forfatteren