Velg format

kr 679

Kjøpsrett til studiebruk

5. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 432
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025445
  • Utgivelsesdato: 03.07.2015
  • Bokgruppe: 211
Kjøpsrett til studiebruk er først og fremst en lærebok. Boken gir en lettlest og pedagogisk fremstilling av kjøpsretten. Den er tilpasset læringskravene og kjøpsrettens plass i jusstudiet.
Boken beskriver oppbygning og hovedpunkter i regelverket i kjøpslovgivningen og tar deretter opp de mange vanskelige spørsmål som oppstår rundt kjøpsforhold i våre dager. Det er lagt stor vekt på lovreglene om forbrukerkjøp og tilknytningen til EUs regler.

Forfatterne har lagt vekt på å fremstille kjøpsretten for lesere uten omfattende forkunnskaper i juridiske fag, og boken kan derfor også leses som en innføring i sentrale kilder, hensyn og resonnementer i kontraktsretten mer generelt.

Boken er delt i fire hoveddeler:
Del 1 Innføring i kjøpsrett
Del 2 Regelverket i hovedtrekk
Del 3 Hovedtrekk i forbrukerkjøp
Del 4 Hovedtrekk i næringslivskjøp

Denne femte utgaven er ajourført med lovendringer og rettspraksis. Enkelte avsnitt er skrevet om, og det er lagt mer vekt på utviklingen på kjøpsrettens område i Norge og EU.

ERLING SELVIG er professor emeritus ved Universitetet i Oslo.
KÅRE LILLEHOLT er professor samme sted.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Erling Selvig

Erling Selvig er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo .Han har hatt kjøps- og kontraktsrett som hovedarbeidsområde
Mer informasjon om forfatteren

Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt (f. 1952) er dr. juris og professor ved det juridiske fakultet i Oslo. Han har tidligere hatt samme stilling ved juridisk fakultet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole, og også praktisert som advokat. Han har utgitt en rekke juridiske bøker innen boligrett, tingsrett og kontraktsrett.
Mer informasjon om forfatteren