Velg format

På lager
kr 499

Metoder i klasseromsforskning

Forskningsdesign, datainnsamling og analyse

Anmeldelser:

  • Les bokomtale fra boken i Utdanningsnytt, her. (side 81)
Skal du forske på noe av det som foregår i et klasserom, læreres undervisning eller elevers læring? Da står du overfor mange viktige valg. Metodemangfoldet er stort. I denne boken gis forskningsbaserte presentasjoner av forskningsdesign, datainnsamlings- og analysemåter.

En rekke erfarne klasseromsforskere har skrevet om sampling, mixed methods, gjenbruk av kvalitative data, intervju, videostimulert intervju, observasjon, bruk av video i klasseromsforskning, spørreundersøkelser, intervensjon og skjermopptak som forskningsmetode i og utenfor klasserommet. Kapitlene omfatter også analyse av videodata, kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning, innholdsanalyse og elevtekster som empirisk materiale i kvalitative studier.


Bokens redaktører er Emilia Andersson-Bakken og Cecilie Dalland, begge førsteamanuenser ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet. Øvrige bidragsytere er erfarne forskere: Jonas Bakken, Ingrid Rodrick Beiler, Tuva Bjørkvold, Elisabeth Bjørnstad, Marte Blikstad-Balas, Lisbeth M. Brevik, Torgeir Christiansen, Harald Eriksen, Tove Stjern Frønes, Silje Hølland, Kirsti Klette, Nora Elise Hesby Mathé, Andreas Pettersen, Ingvill Krogstad Svanes, Sigrun Svenkerud og Anne Kristin Øgreid.

Informasjon om boka

  • Sider: 368
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215047508
  • Utgivelsesdato: 15.09.2021
  • Bokgruppe: 225

Emilia Ingegerd Andersson-Bakken

Emilia Andersson-Bakken er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet. Hun har en doktorgrad i pedagogikk med fokus på klasseromsforskning og læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning. Andersson-Bakken har undervist i pedagogikk i lærerutdanningen siden 2012 og veileder på både master- og ph.d.-nivå. Hun har utgitt en rekke artikler og boka Hva vet vi om spørsmål og interaksjon i klasserommet (2017).
Mer informasjon om forfatteren

Cecilie Pedersen Dalland

Cecilie Dalland er førsteamanuensis i pedagogikk ved OsloMet der hun underviser i pedagogikk, forskningsmetoder, kreativitet og oppgaveskriving. Hun har flere års erfaring som veileder, sensor og foredragsholder, i tillegg til ti års erfaring som lærer i grunnskolen i Oslo. Dalland har en doktorgrad om elevers bruk av arbeidsplaner, og har utgitt en rekke bøker og artikler. De tre bøkene, Studentens hva, hvordan og hvorfor (2016), Kreativitet i skolen (2017) og Gode foreldrerelasjoner. Skole-hjem-samarbeid i grunnskolen (2020) er praktiske bøker som alle er rettet mot lærerstudenter og lærere.
Mer informasjon om forfatteren