Velg format

På lager
kr 599

Klassisk estetisk teori

Fra Platon til Diderot
Estetikk er et fagfelt som dekker teorier om det skjønne og det sublime, om kunst, om produksjon av kunst, kunstens virkning, forholdet mellom kunstartene samt vurdering av estetisk kvalitet.

Til alle tider har mennesker latt seg fascinere av skjønnhet, men møtet med det skjønne i naturen og i kunsten er også krevende. Hvordan kan vi forstå hva det er som gjør at et kunstverk oppleves som storslått og vakkert? Hva gjør det med betrakteren, lytteren, leseren å møte slik kunst? Hvorfor er det viktig for mennesket å skape og oppleve noe vakkert? Hvordan ordlegge seg om det estetiske?


"Klassisk estetisk teori. Fra Platon til Diderot" inneholder et utvalg sentrale tekster om estetikk fra antikken og frem til slutten av 1700-tallet. Tekstene omhandler dels teorier om det skjønne og andre estetiske kvaliteter, dels tenkningen om de forskjellige kunstarter gjennom epokene. Også spørsmål om smak og estetisk vurdering står sentralt.

Tekstene dekker både generell estetikk, kunstteori, arkitektur- og musikkteori. De fleste er ikke tidligere oversatt til norsk.

I 2008 utkom Bale og Bø-Rygg (red.): "Estetisk teori ¿ en antologi", som presenterte estetisk teori fra 1700-tallet til vår egen tid. Sammen med "Klassisk estetisk teori ¿ fra Platon til Diderot" foreligger dermed nå en oversikt over estetisk teori fra Platon og frem til Rancière.

Antologien er forsynt med en introduksjon av de to redaktørene, som også har skrevet innledninger til de forskjellige epokene og til hver enkelt tenker for å sette originaltekstene inn i deres historiske sammenhenger.

Informasjon om boka

  • Sider: 416
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215019444
  • Utgivelsesdato: 15.06.2012
  • Bokgruppe: 216

Arnfinn Bø-Rygg

Arnfinn Bø-Rygg er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har undervist i en årrekke, utgitt en lang rekke artikler og bøker om estetikk og har dessuten oversatt og skrevet introduksjoner til sentrale kunstfilosofer som Adorno og Heidegger. Bø-Rygg er sammen med Kjersti Bale redaktør for antologien "Estetisk teori" (2008).
Mer informasjon om forfatteren

Trond Berg Eriksen

Trond Berg Eriksen (f. 1945) er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Han er en av våre fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker, blant annet Hva er idéhistorie (2003), Augustin (2000), Reisen gjennom helvete (1993) og Nietzsche og det moderne (1989). Han har redigert verk som Vestens tenkere (1993), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750-1995 (1998) og Norsk idéhistorie (2000-2003), der han også er medforfatter av bind 6: "Et lite land i verden".
Mer informasjon om forfatteren