Arnfinn Bø-Rygg

Arnfinn Bø-Rygg

Arnfinn Bø-Rygg er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har undervist i en årrekke, utgitt en lang rekke artikler og bøker om estetikk og har dessuten oversatt og skrevet introduksjoner til sentrale kunstfilosofer som Adorno og Heidegger. Bø-Rygg er sammen med Kjersti Bale redaktør for antologien "Estetisk teori" (2008).

Bøker av Arnfinn Bø-Rygg