Velg format

På lager
kr 399

Kommunikasjon og veiledning

En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori og historier fra veiledningspraksis. 2. utgave
Dette er klassikeren om kommunikasjon og veiledning innenfor profesjonsfagene.
Ved hjelp av historier og eksempler gir boka et levende bilde av arbeidet i faglig gruppeveiledning. Hvordan starter man et veiledningsforhold? Hvilke dilemmaer og utfordringer står veilederen overfor? Hvilke arbeidsmåter kan en veileder benytte? Hvilke bidrag kan kommunikasjonsteorien gi? Hvordan kan veiledning bidra i utvikling av profesjonell praksis? Boka tar veilederens perspektiv og byr på rike muligheter for å tenke over veilederens rolle og hvilke utfordringer veilederen møter.

Boka gir også en grundig innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori. Bateson er en betydningsfull teoretiker innenfor mange fagfelt og for ulike profesjonsutøvere. Og nær sagt alle som utøver en profesjonell praksis vil ha utbytte av Batesons kommunikasjonsteori. Bateson setter fokus på relasjonen som en grunnleggende forståelsesramme. Hans begreper og ideer utvider refleksjonene når man står fast, både som veileder og i annet relasjonelt arbeid.

Inger Ulleberg er førstelektor i pedagogikk på grunnskolelærerutdanningen og videreutdanning i pedagogisk veiledning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har vært veileder i ulike faglige sammenhenger, og har også undervist på veilederutdanninger ved mange høgskoler.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023342
  • Utgivelsesdato: 11.08.2014
  • Bokgruppe: 213

Inger Ulleberg

Inger Ulleberg er lærerutdannet spesialpedagog og cand.polit. fra Universitetet i Oslo. Hun er dosent i pedagogikk på grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ulleberg har vært veileder i ulike faglige sammenhenger, og har også undervist på veilederutdanninger ved flere høgskoler.
Mer informasjon om forfatteren