Inger Ulleberg

Inger Ulleberg

Inger Ulleberg er lærerutdannet spesialpedagog og cand.polit. fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som førstelektor i pedagogikk på grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ulleberg har vært veileder i ulike faglige sammenhenger, og har også undervist på veilederutdanninger ved flere høgskoler.

Bøker av Inger Ulleberg