Velg format

På lager
kr 339

Kompetanseløft

Langsiktige tiltak i barnehagen
I denne boka fra 2012 ser vi hvordan en kan øke faglig innsikt og personlig kompetanse i barnehagen gjennom danningsprosesser. Med den gjeldende rammeplanen for barnehagelærerutdanningen er det sterkere fokus på praksisfeltet. Kompetanseheving i praksisfeltet legger derved grunnlaget for mye av kvaliteten i utdanningen.

Schei og Kvistad ser på danning, kunnskap og kompetanse i lys av medvirkning. Søkelyset er på lederrollen i barnehagen og hvordan faglig forankring utspiller seg i praksis. Barnehagelæreren er i fokus og barnehagelærerens stemme blir belyst gjennom praksisfortellinger.

Kompetanseløft viser hvordan personalets faglige og personlige kompetanse er inngangsporten til å oppnå høy kvalitet i barnehagens hverdagsliv. Kontinuerlig refleksjon og bevisstgjøring over små og store hendelser åpner for en undrende holdning i møtet med mennesker og aktiviteter, en læringsprosess som gir glede og motivasjon i arbeidet.

En relevant bok for studenter i barnehagelærerutdanningen og for alle som arbeider i barnehage.

Forfatterne er ansatt som høgskolelektorer i pedagogikk ved DMMH i Trondheim.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215056197
  • Utgivelsesdato: 23.04.2021
  • Bokgruppe: 893

Kari Kvistad

Kari Kvistad er høgskolelektor i pedagogikk ved DMMH. Hun har i en årrekke drevet med veiledning av styrere og pedagogiske ledere i flere kommuner i landet.
Mer informasjon om forfatteren

Sølvi Helene Hessen Schei

Sølvi Hessen Schei er høgskolelektor i pedagogikk ved DMMH. Hun har i en årrekke drevet med veiledning av styrere og pedagogiske ledere i flere kommuner i landet.
Mer informasjon om forfatteren