Kari Kvistad

Kari Kvistad

Kari Kvistad er høgskolelektor i pedagogikk ved DMMH. Hun har i en årrekke drevet med veiledning av styrere og pedagogiske ledere i flere kommuner i landet.

Bøker av Kari Kvistad